Konu Bilgileri Kisayollar
Konu Basligi Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir???
Cevaplar 0
Sonraki Sonraki Konu
Goruntuleyenler0 ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Goruntulenme 3367
Onceki Onceki Konu

Gönderen Konu: Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir???  (Okunma sayısı 3367 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı fanidunya

  • Admin Yönetici
  • Professional Üye
  • *****
  • İleti: 15060
    • fanidunya
Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir???
« : 13 Mayıs 2011, 06:08:11 »
Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir???


Vatandaşın Devlete Karşı Sorumlulukları

1-VATANDAŞ OLMA BİLİNCİ NE DEMEKTİR? Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir

2-İNSAN OLMA BİLİNCİNİN EKSİKLİĞİNİN ,HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE NİÇİN ETKİLİDİR?İnsan bilincine varmayan insanlar insan olmanın özelliklerini bilmemektedir veya yeterli sorumluluğa ulaşmadıklarından başka insanlara karşı gerektiği gibi davranamazlar

3-VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKTİRDİKLERİ NELERDİR?1 Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak

2 Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak
3 Yasalara titizlikle uymak
4 Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak
5 Her türlü ayrımcılığa karşı olmak

4-VATANDAŞLIK HAK VE GÖREVLERİ NELERDİR?
a-Seçme ve seçilme hakkı
b-Kanunlara uymak
c-Vergi vermek
d-Askerlik yapmak
1Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirlerSadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlars
2Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının sağlanabilmesi için bu şarttır
3Vergi vermek: Vergi: devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, gelirine göre vatandaşından aldığı belirli bir miktar paradır
Daha iyi şartlarda yaşamak, daha iyi hizmetlerle karşılaşabilmek istiyorsak vergimizi düzenli olarak vermek zorundayız
4Askerlik yapmak: Devletin varlığını devam ettirebilmesi için, kendisine yönelik tehlikelere karşı hazır olabilmesi için ordu oluşturulurBiz de zamanı geldiğinde ordumuza faydalı olabilmek için temel bilgileri askerlik bilgilerini öğrenmeliyiz 20 yaşını dolduran her Türk erkeği askerlik yapar

5-BİR ÜLKEDE VATANDAŞLAR GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEZLERSE HANGİ ORTAYA ÇIKAR?1 Yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz Yöneticiler halkı temsil edemez
2 Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez İçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz
3 Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer
4 Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır İnsan hakları korunamaz Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır

6-İNSANLAR NEDEN KANUNLARA UYMAK ZORUNDADIR? -Kanunlar bizlerin hayatlarını güven altına almak içindir Toplumda sorunların en aza indirilmesi ve istikrarlı bir gelecek sağlamak için kanunlar vardır

7-TOPLUM HAYATINDA KANUNLARIN YERİ NEDİR?insanlar toplum hayatında yaşadıkları zaman bazı kurallara uymak zorundadır Bu kuralları kendi rızaları ile ortaya çıkarırlar Başkasının hür¬riyetine zarar vermemek için, kendi hürriyetimize sınır getirmek zorundayız, işte bundan dolayı hu¬zurlu bir toplum içinde devlet birçok kurallar koyar Buna kanun denir Kanuna uymayanlar devlet tarafından cezalandırılır Bizde kanunlar yasama organı olan TBM,M, tarafından yapılır

8-SİYASİ PARTİLER NİÇİN KURULUR? CUMHURİYET DÖNEMİNDE KURULAN İLK SİYASİ PARTİ HANGİSİDİR?Demokratik yönetimlerde aynı düşünceleri taşıyan kişiler ayrı ayrı gruplar oluşturarak siyasi partileri oluştururlar Bizde de Kurtuluş Savaşı’ndan sonra TBMM’nde gruplaşmalar oluşunca Mustafa Kemal artık siyasî partilerin kurulma za¬manı geldiğine inanarak kendisi öncülük etmiş ve Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuştur

9-MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ NİÇİN BAŞARISIZ OLMUŞTUR? NE ZAMAN ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİLMİŞTİR?
Mustafa Kemal döneminde kurulan Terrakiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası amaçlarından sapıp Mustafa Kemal ve kurduğu Cumhuriyete karşı tehlikeli olmaya başlayınca kapatılmışlardır 1945 yılında çok partili hayata geçilmiştir

10-DEMOKRASİLERDE HALK EGEMENLİK HAKKINI NASIL KULLANIR?Belirli dönemlerde yapılan seçimlerle,halk milletvekillerini seçer Seçilen milletvekilleri meclisi oluştururBir sonraki seçime kadar egemenliğini halk adına kullanır

11-YURDUMUZDA ÇOK PARTİLİ DÖNEME NE ZAMAN GEÇİLMİŞTİR?İlk defa 1945 yılında çok partili hayata geçildi1946 ‘da bu partilerin katıldığı seçimler yapıldı

12-VERGİ VERMEK BİZLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR? -Devlete verilen her kuruş vergi bizlerin tek başına yapamayacağı bir çok hizmetleri ayağımıza getirmektedir Örnek Hastaneler, Yollar, Köprüler, Okullar

13-NİÇİN VERGİ VERİRİZ?Devletin vatandaşa sunmak isteği hizmet¬lerde paraya ihtiyacı vardır Devletin mali kay¬naklarından biri de vergidir Bunlar yasalarla be¬lirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir Vergi geli¬şi güzel alınamaz Kanunlara göre, herkes gelirine göre vergi vermek zorundadır Bu gelir vatandaşa hizmet olarak geri döner Hastahane, okul, yol, köprü, baraj vb yapılır

14-HANGİ TÜR VERGİLER VARDIR?Gelir vergisi: Kişilerin bir yıl içindeki ka¬zançlarının belli bölümünü devlete vermesi
Kurumlar vergisi: Şirketler, kooperatifler, iş ortaklan gibi kurum ve kuruluşların ödediği vergi
Emlâk, motorlu taşıtlar, veraset ve intikâl, akaryakıt tüketim vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi

15-VERGİNİN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?Vergi kalkınmanın temelidir Devletin güç¬lenmesi ve vatandaşın rahata huzura kavuşması için ekonomik gücünün iyi olması gerekir Herkes vergisini gerçek oranda verirse, hem vatandaşlık görevini yerine getirir, hem de ülkesinin kalkınma¬sına yardımcı olur

16-ASKERLİK YAPMAK NEDEN ÖNEMLİDİR? -ülkemizin savunulması için askerlere ihtiyacımız vardır Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için askerlik yapmak şarttır

17- EN ÖNEMLİ VATANDAŞLIK GÖREVLERİMİZDEN BİRİ DE ASKERLİKTİR? NİÇİN?Askerlik en önemli vatandaşlık görevlerimiz¬den biridir Çünkü;
yurdumuzun bağımsızlığını korumada en büyük görev Türk ordusuna düş¬mektedir Kuvvetli ordusu olmayan devlet günün birinde bağımsızlığını kaybedebilir Bunun örnek¬lerini daha önceki tarihlerimizde gördük Her Türk genci 20 yaşına girdiğinde askerlik görevini yap¬mak zorundadır Görevini bitirenler 41 yaşına ka¬dar askere çağırılabilirler Türk Silahlı kuvvetleri Kara, Deniz, Hava olmak üzere üçe ayrılır

18-ÜLKEMİZDE ASKERLİK KAÇ AŞAMALIDIR?Askerlik işlemleri üç aşamalıdır:
aYoklamalar:
bMuvazzaflık (Eğitim) dönemi: Askerî birliğe teslim olunca başlayıp, terhis oluncaya kadar geçen dönem
cİhtiyatlık (Yedeklik) dönemi: terhisten üç ay sonra başlayıp, 41 yaşına kadar olan süredir

D – DAYANIŞMA

19-DAYANIŞMA NEYE DENİR?İnsanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine karşılıklı olarak bağlı duruma gelmesine dayanışma denir Dayanışma, toplumda kişiler arasında sevgi, saygı ve işbirliğini geliştirir Çünkü, dayanışma ahlâkî bir gerekliliktir
Kurtuluş Savaşında verdiğimiz milli mücadele ve elde ettiğimiz zafer, milli birlik ve beraberliğin bir eseridir
Birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplumda kargaşa ve terör vardır

20-DAYANIŞMADA SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?Dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörü varsa gerçekleşebilir Birbirini sevmeyen, hoşgörü sahibi olmayan, birbirinin haklarına saygı göstermeyen insanlar dayanışma içinde olamazlar

 
Kişisel ve toplumsal sorumluluğa gelince;
İslâm dini, öncelikle şahsî (kişisel) sorumluluğu benimseyen bir dindir İslâm dinine göre her fert, kendi yaptıklarından sorumludur Başkalarının yaptıklarından sorumlu değildir Halbuki Hıristiyanlık inancına göre, "bütün insanlar Hz Âdem'in işlediği ilk suçun cezasını çekecektir Hz İsa kendi kanını feda etmek suretiyle bu lanet ve azaptan insanları kurtarmıştır" İşte İslâm dîni, atalarının günâhlarından çocuklarını sorumlu tutan bu Hıristiyanlık inancını red ederek ortadan kaldırmış, onun yerine şahsi sorumluluk prensibini koymuştur
"Hiç bir günahkâr, başkasının günahını çekmez Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiç bir şey (alınıp) taşınmaz Akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz)" (Fâtır, 35/18)" De ki; Âllah'a itaat edin! Peygambere itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o peygamber; kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz" (en-Nûr, 24/54); "Ey iman edenler! Rabbınıza karşı gelmekten sakının! Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun!" (Lokman, 31/33) hükümleri bu sorumluluk prensiplerini yansıtmaktadır
Ancak bazı durumlarda sorumluluğun -iyilik yahut kötülük olsun- başkalarına da geçtiği olur Yapılan amel (iş) hayır ve iyilik ise, bunun sevabı; şer veya kötülük ise, günâhı, hem o işi yapana, hem de onu yapmasına sebep olduğu kimselere ulaşır Bir âyette Yüce Rabbımız (cc) şöyle buyuruyor: Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak, bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarını (ise) kısmen yüklenirler Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür!" (en-Nahl, 16/25)
Peygamber Efendimiz ise, hadislerinin bazılarında şöyle buyuruyor: Her kim İslam içinde güzel bir çığırı açarsa ve bu güzel çığır kendisinden sonra da tatbik edilip sürdürülürse, kendi sevaplarından hiç birşey eksilmeksizin, onu sürdürenlerin sevaplarının benzeri, kendisi lehine yazılır Ve her kim de İslâm içinde kötü bir âdet çıkarır ve bu kötü âdet kendisinden sonra da sürdürülürse, kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin onu sürdürenlerin günahlarının benzeri de o kimse üzerine yazılır" (Müslim, İman, 15; Tirmizi, İlm, 14) İslâmi anlayışta sorumluluk her yaş, her mevki ve seviyedeki insan için söz konusudur
Demek ki, İslâma göre insanların yaptıkları işler, ya sadece kendilerini ilgilendirmekte veya yapılan işin özelliğine ve mahiyetine göre, o işten başkaları da faydalanmakta veya zarar görmektedirler Bu duruma göre, başkalarının yaptıkları işlerden sevap veya günâh kazanacak kimselerin olması da tabiidir Çünkü bu şahıslar, her şeyden önce kendi sorumlulukları altında kalan iyilik veya kötülük cinsinden bir şeyler yapmaktadırlar Yapılan bu işlerin etkileri ise, bazan uzun süre devam etmektedir
İşte bu anlayış doğrultusunda hareket eden mü'min, bütün organları ile yaptıklarından sorumlu tutulacağını bilir Bu inancı, onu daha kontrollü bir hayat yaşamaya zorlar Nitekim Hz Peygamber (sas) şöyle buyurur: "Mü'min, günahı tepesine çökecek bir dağ gibi hisseder; münafığa gelince, o da günahını, burnunun üzerine konmuş ve hemen uçabileceği bir sinek gibi kabul eder" (Tirmizi, Kıyâmet, 9)

 Çevreye Karşı Sorumluluk

Bir müslüman olarak, çeşitli sorumluluklarımız, borçlarımız, ödevlerimiz, görevlerimiz var: Eşimizi, çoluk-çocuğumuzu, ana-baba ve akrabalarımızı, maiyet ve astlarımızı, kavim, kabile ve milletimizi, mensup olduğumuz mübarek ümmetimizi korumak ve kollamakla görevliyiz; hatta bize emanet olarak verilmiş olan kendi vücud ve bedenimize karşı da görevler ve sorumluluklarla yükümlü bulunuyoruz: Onu hor kullanamayız, yıpratamayız, tahrip edemeyiz; sağlık ve sağlamlığını sağlamak zorundayız; sigara içmek vebal, içki içmek günah, intihar etmek haramdır

Bunun gibi çevremizdeki doğaya, havaya, suya, toprağa, ağaca, çiçeğe, yapıya, anıta, kıra, köye, kente, tarlaya, bahçeye, yola, dağa, denize karşı da nice borçlarımız, ödevlerimiz, sorumluluklarımız bulunuyor; çünkü bunlardan istifade ediyoruz, bunlar sayesinde sağlıkla yaşıyoruz, bunlara karşı vefalı olmalıyız, müteşekkir olmalıyız, aldığımız kadar vermeli, yararlandığımız kadar onlara yarar sağlamalıyız Onları ecdadımızdan aldığımız kadar güzel korumalı, torunlarımıza daha da gelişmiş ve güzelleşmiş bir şekilde devretmeliyiz

Bence islâm ahlâkı budur, tasavvuf âdâbı budur, insanlık icabı budur, yeryüzünde halifetullah olmak böyle olur, marifetullah böyle oluşur, muhabbetullah böyle gelişir İnsan Allah'ı sevince, O'nun mahlûkatını da, kaza ve kaderini de, emr ü nehyini de, kahr u lûtfunu da sever, "N'eylerse güzel eylediğini" anlar, dağlar ile taşlar ile, seherlerde kuşlar ile zikreder, deryalarda mâhî ile, sahralarda âhû ile hoş yaşar, yaradılanı yaradandan ötürü hoş görür, suçluyu afv eder, mazlum ve mağdûrun yardımına koşar, yoksulun elini tutar, gözyaşları ile ekin eker, şükürlerle mahsul biçer, merhametli, şefkatli olur, kadirşinas ve vefalı olur, hasılı her yönden, her şeye, her mahlûka sevgiyle yaklaşır, fayda götürür, menfaat sağlar, yararlı, olumlu, ılımlı, verimli, sevimli olur

* * *

Şu güzelim İzmit körfezimizin, doğa harikası İstanbul boğazımızın, yemyeşil Bursa'mızın, şîrîn Ege koylarımızın, mesîre yerlerimizin, tarih ve doğa eserleriyle şahane Anadolu şehir ve kasabalarımızın, şırıl şırıl temiz akarsularımızın, masmavi göllerimizin, ormanlık dağlarımızın benim gördüğüm 40-50 yıl öncesi ile şimdiki hal-i hazır durumlarını düşünüyorum, dehşete, korkuya, telâşa, endişeye düşüyorum; çevremizi bilinçsiz, hovarda bir mirasyedi gibi süratle harcadığımızı, güzellikleri hoyratça tahrip ettiğimizi görüyor, üzülüyor, kan ağlıyorum Ülkemizde maalesef çevreyi koruma bilinci çok geç teşekkül etti ve henüz yaygın bir hale gelip halkımıza mal olmadı İslâm bu değil, yurtseverlik bu değil, uygarlık bu değil, aydın'lık bu değil

Avusturalya'yı, Amerika'yı, Avrupa'yı gördüm Malezya'dan, Singapur'dan geçtim Gelişmiş ülkeler sanayi ve nüfus kalabalığının çevreyi nasıl şiddetle tahrip eyleyip, güzellikleri mahv ettiğini görmüş, ciddî tedbirler almaya başlamış bulunuyor Meselâ Almanya'da çok sert kanunlar, kararlar alınmış; atıklar dikkatle takip ediliyor, bacalar muhakkak filitrelendiriliyor, çöpler çeşidine göre sınıflandırılıp toplanıyor, zehirli maddeler özel ekiplerce alınıp büyük masraflarla yapılmış özel yerlere gömülüyor Piller, boyalar, plastikler, naylonlar ayrı usullerle, pahalı önlemlerle zararsız hale getiriliyor Dönüşümlü, doğaya zarar vermeyen ambalaj malzeme ve maddelerinin imâline geçiliyor, zararların imâli ve kullanımı yasaklanıyor, kurşunsuz benzin teşvik ediliyor, mazot kullanımı ağır vergilerle caydırılıyor, insanlar doğayı korumaya, temiz hava, temiz çevrede yaşamaya özendiriliyor vs

* * *

Elhamdü lillah İskenderpaşa ilim ve irfan camiamız, doğa, çevre, tarih ve kültür değerlerimizi korumak ve geliştirmek konusunda çok duyarlı; yurt çapında, 40-50 kadar çevre derneği kurduk Bence bunlar çok az; her şehir, kasaba, köy ve mahallede böyle dernekleri kurmalı, çok canlı bir şekilde çalıştırmalı ve elle tutulur sonuçlar almağa gayret etmeliyiz Hedefimiz tertemiz sular; yemyeşil ormanlar; tarih değerleri çok iyi korunmuş mekânlar; çok sağlıklı, gürbüz, şen, kuvvetli, ahlâklı, nesiller; şuurlu, bilgili, görgülü, zevkli, şevkli, ârif, zarîf şahsiyetler oluşturmak ve yetiştirmek olmalı!

Biz şanlı tarihimiz ve emsalsiz medeniyetimize lâyık yepyeni, pırıl pırıl, sapsağlam, tertemiz, dipdiri, düzenli, güçlü, mutlu, zengin, itibarlı, imanlı, imrenilen, özenilen, beğenilen muhteşem bir Türkiye istiyoruz

Yüce Rabbımız tevfîkını bizlere refîk eylesin!
Prof Dr MEs'ad Coşan
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ

Içerikler ziyaretçilerimize gösterilmemektedir. Kayit Olun veya Giris Yapin
Içerikler ziyaretçilerimize gösterilmemektedir. Kayit Olun veya Giris Yapin

HUZURA  GİDEN  YOL  ALLAH  YOLUDUR

YA  OLDUĞUN  GİBİ  OL  YA  DA  GÖRÜNDÜĞÜN  GİBİ


KULA  BELA  GELMEZ  KUL  AZMAYINCA.
HAK  BELA  VERMEZ KUL  AZMAYINCA.

Tiklayin, konuyu kendi sosyal aglarinizda paylasin.
 


Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir??? Konusuna Ait Benzer Konular

Abdesti bozan bozmayan haller nelerdir
Abdesti  bozan  bozmayan  haller   nelerdir Abdest, mü?minin mânevî silâhidir. Onunla kendini kötü duygu ve hislerden korur, zih... Devamı...

Gösterim: 481 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Büyük Günahlar Nelerdir?
Büyük Günahlar  Nelerdir?1 - dördünü  kalpte:  Allah'a  şirk,  günahda  israr,  Alah'ın  rahmetinden  üit  kesmek,  azabından  e... Devamı...

Gösterim: 511 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hac ve Umre Arasındaki Fark nelerdir?
Hac ve Umre Arasındaki Fark  nelerdir?Hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir Hac ayları Hicrî takvime... Devamı...

Gösterim: 47592 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hayvanlara Karşı Sorumluluklarımız
Hayvanlara Karşı SorumluluklarımızHayvan sevgisi de korunması gereken bir özgürlüktür Ancak, her özgürlük gibi sınırsız değildir... Devamı...

Gösterim: 7132 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Ramazan ayında oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler nelerdir?
Ramazan ayında oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler nelerdir?Ramazan ayında oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler Şunlardır:Kur'an-ı ... Devamı...

Gösterim: 504 - Yanıt: 1 - Başlatan:fanidunya
İslam’ın esasları nelerdir???
İslam’ın esasları nelerdir?İslâm dini beş şart üzerine bina edilmîştir Bunlar oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat ver... Devamı...

Gösterim: 297 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Çevreye karşı Sorumluluklarımız
Çevreye karşı SorumluluklarımızÇevreye Karşı Bir müslüman olarak, çeşitli sorumluluklarımız, borçlarımız, ödevlerimiz, görevleri... Devamı...

Gösterim: 2362 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Doğaya Karşı Sorumluluklarımız
Doğaya Karşı Sorumluluklarımız Yüce Rabbimizin bize ihsan ettiği sayısız nimetlerinden biri de dünyamızı âdeta bir cennet gibi s... Devamı...

Gösterim: 1352 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Çocuk olmamasının sebepleri nelerdir
Sual: Çocuk olmamasının sebepleri nelerdir? CEVAP Çocuk olmaması, bazıları için en büyük sıkıntı ve problemlerinin başında geliy... Devamı...

Gösterim: 530 - Yanıt: 0 - Başlatan:sofi sükran teyze
Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir,
Farz Namazlara Tabi Müekked Sünnetler:Bunlar on rekat olup şunlardır:a) Sabah namazının farzından önce iki rek'at. Fatiha' dan s... Devamı...

Gösterim: 518 - Yanıt: 0 - Başlatan:KÖYLÜ
Flörtün zararları nelerdir?
Flörtün zararları nelerdir? Flörtün pek çok sakıncası vardır: Flörtte bir tuzak vardır. Flörtte çok defa, kız, erkek tarafından ... Devamı...

Gösterim: 247 - Yanıt: 0 - Başlatan:KÖYLÜ
Edepli İnsanlarin Özellikleri Nelerdir ?
Edepli İnsanlarin Özellikleri Nelerdir ? Edepli İnsanlarin Devamı...

Gösterim: 436 - Yanıt: 0 - Başlatan:şükran teyze35
İslam’ın esasları nelerdir?
İslam’ın esasları nelerdir?İslâm dini beş şart üzerine bina edilmîştir. Bunlar oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat ve... Devamı...

Gösterim: 233 - Yanıt: 0 - Başlatan:türkiye
Şehitlik nedir, mertebeleri nelerdir?
Şehitlik nedir, mertebeleri nelerdir? 1. Şehid Kimdir?Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehid denir.Şehidlik, İslâm'd... Devamı...

Gösterim: 279 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Flörtün zararları nelerdir?
Flörtün zararları nelerdir? Flörtün pek çok sakıncası vardır: Flörtte bir tuzak vardır. Flörtte çok defa, kız, erkek tarafından ... Devamı...

Gösterim: 231 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Peygamberimizin katıldığı savaşlar hangileridir ve gerekçeleri nelerdir?
Peygamberimizin katıldığı savaşlar hangileridir ve gerekçeleri nelerdir?Soru: Peygamberimizin katıldığı savaşlar hangileridir ve... Devamı...

Gösterim: 295 - Yanıt: 0 - Başlatan:şükran teyze35
Cebrail aleyhisselamın isimleri nelerdir
Cebrail aleyhisselamın isimleri nelerdir Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselamın isimleri nelerdir Cebrail aleyhisselam bir ... Devamı...

Gösterim: 406 - Yanıt: 0 - Başlatan:yeşil-kubbe
Bayram Gününün Sünnetleri Nelerdir?
Bayram Gününün Sünnetleri Nelerdir?• Erken kalkmak• Gusül abdesti almak• Misvak kullanmak• Güzel koku sürünmek• Yüzük takmak• Ba... Devamı...

Gösterim: 287 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Bayram Gününün Sünnetleri Nelerdir?
Bayram Gününün Sünnetleri Nelerdir?• Erken kalkmak• Gusül abdesti almak• Misvak kullanmak• Güzel koku sürünmek• Yüzük takmak• Ba... Devamı...

Gösterim: 133 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Çocuklarda akademik başarısızlık sebepleri ve çözümleri nelerdir?
Çocuklarda akademik başarısızlık sebepleri ve çözümleri nelerdir? Rekabetin ve gelecek kaygısının çok yoğun yaşandığı günümüz ko... Devamı...

Gösterim: 192 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya