Konu Bilgileri Kisayollar
Konu Basligi İnfak - Sadaka - ile ilgili hadis'i Şerifler
Cevaplar 0
Sonraki Sonraki Konu
Goruntuleyenler0 ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Goruntulenme 2883
Onceki Onceki Konu

Gönderen Konu: İnfak - Sadaka - ile ilgili hadis'i Şerifler  (Okunma sayısı 2883 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi fanidunya

  • Admin Yönetici
  • Professional Üye
  • *****
  • İleti: 15060
    • fanidunya
İnfak - Sadaka - ile ilgili hadis'i Şerifler
« : 03 Haziran 2011, 00:42:20 »
İnfak ile ilgili hadis'i  Şerifler


3235 - Hârise İbnu Vehb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sadaka verin Kişinin eline parayı alıp sadaka olarak vermek üzere çıktığı ve fakat kendisine bağışta bulunulan kimsenin "Bunu dün getirmiş olsaydın kabul ederdim, ama şu anda ona ihtiyacım yok'' diye cevap vereceği ve böylece sadakasını kabul edecek bir kimseyi bulamadan sadakası elinde olduğu halde geri döneceği zaman yakındır"
Buhari, Fiten 24, Zekât 9; Müslim, Zekât 58, (1011); Nesâi, Zekât 64, (5, 77)
3236 - Ebu Müsa (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek kişi bulamaz O zaman, tek bir erkeğe kırk tane kadının tâbi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığı sebebiyle ona sığındıklarını görürsün''
Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekat 59, (1012)
3237 - Hz Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Sadaka vermede acele edin Çünkü belâ sadakanın önüne geçemez''
Rezin tahriç etmiştir (Cami'u's-Sagir şerh-i Feyzu'I-Kadir'de mevcuttur) 3, 195)
3238 - Hz Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar
"Ey Rabbimiz, dediler, dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?"
"Evet, buyurdu Demiri yarattım''
"Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' dediler Hak Teâla:
"Evet! dedi Ateşi yarattım''
"Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?" diye yine sordular Hak Teala:
"Evet, dedi, suyu yarattım! ''
"Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' dediler Hak Teala tekrar cevap verdi:
"Evet, rüzgârı yarattım''
"Rüzgârdan daha şiddetli bir şey yarattın mı?'' diye yine sordular Hak Teâla:
"Evet insanoğlunu yarattım'' dedi ve devam etti: "Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir)''
Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2, (3366)
3239 - İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) minberde, sadakadan ve dilenmeye tevessül etmemekten bahsettiği sırada:
"Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır!'' buyurdu "Üstteki'' infak eden "alttaki'' de dilenen demektir''
Buhari, Zekât 18; MüsIim, Zekât 94 (103 3 ); Muvatta, Sadaka 8, (2, 998) ; Ebu Dâvud, Zekât 28, (1648); Nesâi, Zekât 52, (5, 61)
3240 - Adiyy İbnu Hatim (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun'' buyurdu''
3241 - Bir rivayette de: "Sizden kim, bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse, bunu yapsın'' buyurmuştur''
Buhari, Zekât 10, 9, Menâkıb 25, Edeb 34, Rikâk 49, 51, Tevhid 24, 36; Müslim, Zekât 66-67, (1016); Nesâi, 63, (5, 74-75)
3242 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir gün: "Ey Allah'ın Resülü! dendi, hangi sadaka daha üstündür?''
"Fakirin cömertliğidir Sen bakımıyla mükellef olduklarından başla"
Ebu Dâvud, Zekât 40, (1677)
3243 - Said İbnu'l Müseyyeb (radıyallahu anh) anlatıyor: "Sa'd İbnu Ubâde (radıyallahu anh), Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek sordu:
"Senin hoşuna giden sadaka hangisidir?''
"Su!'' cevabını verdi''
Ebu Dâvud, Zekât 41, (1679-1680)
3244 - Zeyd İbni Eslem (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Dilenci at üzerinde de gelse ona sadaka verin"
Muvatta, Sadaka 3, (2, 992 )
3245 - Ebu Dâvud'daki bir rivayette: "Dilenci için bir hak vardır, at üzerinde de gelse bile" buyurmuştur''
Ebu Dâvud, Zekât 33, (1665)
3246 - Hz Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki:
"Mal sadaka ile eksilmez''
"Allah affı sebebiye kulun izzetini artırır''
"Allah için mütevazi olan bir kimseyi Allah yüceltir''
Müslim, Birr, 69 (2588); Tirmizi, Birr 82, (2030); Muvatta, Sadaka 12, (2, 1000)
3247 - Hz Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), hurma mahsülünden her on vask miktara, fakirler için, bir salkım hurmanın mescide asılmasını emretti''
Ebu Dâvud, Zekât 32, (1662)
3248 - Avf İbnu Malik (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), birgün elinde âsası olduğu halde çıktı Adamın biri çürüklü bir hurma salkımı asmış idi Aleyhissalatu vesselam salkıma değneğini dürtüyor ve:
"Bu sadakanın sâhibi, keşke bundan daha iyisini tasadduk etmek isteseydi Bu sadakanın sahibi, Kıyamet günü çürük hurma yiyecek" diyordu
Ebu Dâvud, Zekât 16 (l608): Nesâi, Zekât 27, (5, 43, 44)
3249 - Hz Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a üstü başı yok, ayakları çıplak, sadece kaplan postu gibi çizgili bedei peştamalı -veya abalarına- sarınmış, kılıçları boyunlarında asılı oldukları halde hepsi de Mudarlı olan bir grup geldi Onların bu fakir ve sefil halini görmekten Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yüzü değişti Odasına girdi tekrar geri geldi Hz Bilâl'e ezan okumasını söyledi O da ezan okudu, sonra ikamet getirdiNamaz kılındı Aleyhissalatu vesselam namazdan sonra cemaate hitabetti ve:
"Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratıp, ondan zevcesini halk eden ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın var eden Rabbinizden korkun Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir" (Nisâ 1) ayetini okudu Bundan sonra Haşir suresindeki şu âyeti okudu:
"Ey insanlar, Allah'tan korkun Herkes yarına ne hazırladığına baksın Allah'tan korkun, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır" (Haşr 18)
Resulullah sözüne devamla: "Kişi dinarından, dirheminden, giyeceğinden, bir sa' buğdayından, bir sa' hurmasından tasaddukta bulunsun Hiçbir şeyi olmayan, yarım hurma da olsa mutlaka bir bağışta bulunmaya gayret etsin" buyurdu Derken Ensâr'dan bir zât, nerdeyse taşıyamayacağı kadar ağır bir bohça ile geldi Sonra halk sökün ediverdi (herkes bir şey getirmeye başladı) Öyle ki, az sonra biri yiyecek, diğeri giyecek maddesinden müteşekkil iki yığının meydana geldiğini gördüm Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) memnun kalmıştı, yüzünün yaldızlanmış gibi parladığını gördüm Şöyle buyurdular:
"İslam'da kim bir hayırlı yol açarsa, ona bu hayrın ecri ile, kendisinden sonra o hayrı işleyenlerin ecrinin bir misli verilir Bu, onların ecrinden hiçbir şey eksiltmez de Kim de İslâm'da kötü bir yol açarsa, ona bunun günahı ile, kendinden sonra onu işleyenlerin günahı da verilir Bu da onların günahından hiçbir eksilmeye sebep olmaz''
Müslim, Zekât 69, (1017); Nesâi, Zekât 64, (5, 75 - 76)
3250 - Hz Ebu Hüreyre (radıyaIlahu anh) anIatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Bir adam: "Bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim!'' deyip, sadakasıyla çıktı Fakat (farkına varmadan) onu bir hırsızın avucuna sıkıştırdı Sabah olunca herkes:
"Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş!" diye dedikodu yaptı Adam:
"Ya Rabbi bir hırsıza sadaka verdiğim için sana hamdediyorum'' dedi
ve ilâve etti: "Ancak mutlaka bir sadaka daha vereceğim!''
Yine sadakasıyla çıktı (Gece karanlığında bu sefer de) bir zaniyenin avucuna sıkıştırdı Sabahleyin herkes:
"Bu gece bir zâniyeye sadaka verilmiş!" diye dedikodu yaptı Adam:
"Allah'ım bir hırsız ve zâniyeye sadaka verdiğim için sana hamdolsun! yine de bir sadakada bulunacağım!'' dedi Sadakasıyla birlikte sokağa çıktı (Karanlıkta) bu sefer de bir zenginin eline sıkıştırdı Sabahleyin herkes:
"Bu gece bir zengine sadaka verilmiş!'' diye dedikodu yaptı Adam:
"Allah'ım, bir hırsız, bir zâniyeye ve bir zengine sadaka verdiğim için sana hamdediyorum!'' dedi (Bilahare rüyasında ona gelip şöyle denildi):
"Senin sadakaların kabul edildi Şöyle ki: (İhlasla yani Allah rızası için vermen sebebiyle) hırsızın hırsızlıktan vazgeçip iffete gelmesi, zâniyenin ziinadan vazgeçmesi, zenginin ibret alıp Allah'ın kendine verdiklerinden tasadduk etmesi umulur"
Buhari, Zekât 14; Müslim, Zekat 78, (1022); Nesâi Zekat 47, (5, 55-56
 
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2013, 12:42:38 Gönderen: fanidunya »
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ

Içerikler ziyaretçilerimize gösterilmemektedir. Kayit Olun veya Giris Yapin
Içerikler ziyaretçilerimize gösterilmemektedir. Kayit Olun veya Giris Yapin

HUZURA  GİDEN  YOL  ALLAH  YOLUDUR

YA  OLDUĞUN  GİBİ  OL  YA  DA  GÖRÜNDÜĞÜN  GİBİ


KULA  BELA  GELMEZ  KUL  AZMAYINCA.
HAK  BELA  VERMEZ KUL  AZMAYINCA.

Tiklayin, konuyu kendi sosyal aglarinizda paylasin.
 


İnfak - Sadaka - ile ilgili hadis'i Şerifler Konusuna Ait Benzer Konular

Hadis'i Şerifler 1
Hadis'i Şerifler  1"Sana emanet bırakanın emânetini geri ver. Sana ihânet edene ihânet etme"Ebu Dâvud, Büyü 81 (3534); Tirmizî, ... Devamı...

Gösterim: 465 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 3
Hadis'i  Şerifler  3Resulüllah (s.a.v.) bir gün mescide girdi. Orada halka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bun... Devamı...

Gösterim: 424 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 4
Hadis'i Şerifler   4"Namazın ilk vaktinde Allah'ın rızası vardır. Son vaktinde de affı vardır."Tirmizî Salât 127, (172)."İslâm h... Devamı...

Gösterim: 388 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 5
color=maroon]Hadis'i Şerifler   5  "Resûlullah (s.a.v.) (bir gün): "Size en hayırlınızın ve en şerlinizin kim olduğunu haber ver... Devamı...

Gösterim: 428 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 6
Hadis'i Şerifler   6Kim kalbini Allah’a bağlarsa, Allah mü’minlerin kalbinde ona sevgi ve merhamet yaratırHadis-i Şerif (Taberan... Devamı...

Gösterim: 412 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 7
Hadis'i Şerifler    7Kendisine ikram edilen yemeğe burun kıvırması (beğenmemesi), kişiye kötülük olarak yeter. Hadis (İbn-i Ebid... Devamı...

Gösterim: 365 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 8
 Hadis'i Şerifler  8"Sizden öncekilerin helâk olmalarının sebebi şu idi: Seçkin biri suç işledimi ona dokunmazlardı, güçsüzleri ... Devamı...

Gösterim: 409 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 9
"Kıyamet gününde bana en yakın olacak kişi, bana en çok salavât getirendir." İbn Mesûd radıyallahu anh. Tirmizî."Kişi, müslüman ... Devamı...

Gösterim: 400 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 10
Hadis'i Şerifler   10"Tüm düşüncesi âhiret olan kimsenin, kalbini Allah zengin kılar. Onu derler, toparlar ve dünya ona gelip bo... Devamı...

Gösterim: 380 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 11
Hadis'i Şerifler   11"Bu evlenmeyi duyurun! Evlenme işlerini mescidlerde yapın! Üzerine de defler çalın! Çünkü, helâl ile haramı... Devamı...

Gösterim: 407 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hadis'i Şerifler 12
Hadis'i Şerifler  12Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet et... Devamı...

Gösterim: 466 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Sadaka ilgili ilgili Hadis-i Şerifler
Sadaka ilgili  Hadis-i Şerifler 1. “En faziletli sadaka, aç bir karnı doyurmandır.” Beyhaki, Şuabü’l-İman2. “Sadaka kötü ölüme m... Devamı...

Gösterim: 648 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Şeytan ile ilgili Hadis'i Şerifler
Şeytan  ile ilgili Hadis'i  ŞeriflerFUSSİLET suresi 36 ayet)Elmalılı Sade 1 Şayet seni şeytandan (gelen) bir dürtüş dürtecek ol... Devamı...

Gösterim: 1462 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Anne ve Baba ve diğer konularla ilgili..- Hadis'i Şerifler
Anne ve  Baba ve diğer konularla ilgili..- Hadis'i ŞeriflerBir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, şöyle dedi:"E... Devamı...

Gösterim: 438 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Kötü Alışkanlıklar ve Zararları İle ilgili hadis'i şerifler
Kötü Alışkanlıklar ve Zararları İle ilgili  hadis'i  şeriflerDİNİMİZİN SAKINMAMIZI İSTEDİĞİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARAlkollü İçki İçmek... Devamı...

Gösterim: 1584 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
sağlık ile ilgili Hadis'i Şerifler
Sağlık ile ilgili Hadis'i  ŞeriflerPeygamber Efendimiz (sav) in Sağlıkla İlgili HAdis-i Şerifleri:1) "Kim bilgisi olmadığı halde... Devamı...

Gösterim: 628 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
kumar ile ilgili ayetler ve hadis'i Şerifler
kumar ile ilgili ayetler  ve hadis'i Şeriflerİçki ve Kumar'ın haram kılınması hususu:Mekke devrinde içki ve kumar yasaklanmış de... Devamı...

Gösterim: 18892 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Haya ile ilgili hadis'i Şerifler
Haya ile ilgili hadis'i ŞeriflerHadis No : 1657Ravi: İbnu Mes'udResulullah (sav) "Allah'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular Biz:... Devamı...

Gösterim: 644 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
Hac Ve Umre Cinayetleri ile ilgili hadis'i şerifler
Hac Ve Umre Cinayetleri ile ilgili hadis'i şeriflerHAC VE UMRENÎN CÎNAYETLERÎl Genel Bilgiler 1 Cinayet nedir?Hac veya umrede, v... Devamı...

Gösterim: 478 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya
İyilikler üzerine, iyilikle ilgili hadis'i şerifler
İYİLİK ÜZERİNE MÜTEFERRİK HADÎSLER   ـ1ـ عن صفوانَ بن سليم رضى اللّه عنه قالَ رَسُولُ ال Devamı...

Gösterim: 1371 - Yanıt: 0 - Başlatan:fanidunya