* FANİ DUNYA


FANİDUNYA FM MOBİL (Yenilendi)

FANİDUNYA FM

ANDROID
Radyomuzu google playdan cep telefonunuza yükleyip dinleyebilirsiniz. Tıkla yükle
DİĞER TELEFONLAR
Google Chrome veya Firefox'a
http://5.135.14.22:7412
yazarak radyomuzu dinleyebilirsiniz

Android desteklemeyen telefonlarda dinlemek için tıklayınız

Radyomuzu bilgisayara yükleyerek bilgisayarınızdan dinleyebilirsiniz.
Tıkla yükle


 Gönderen Konu: İslamiyet ve Zararlı Alışkanlıklar  (Okunma sayısı 39 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı melek

  • Global Moderator
  • *****
  • İleti: 1761
İslamiyet ve Zararlı Alışkanlıklar
« : Ocak 25, 2023, 09:34:26 ÖÖ »
İslamiyet ve Zararlı Alışkanlıklar

İslâm alimleri dinin gayesini anlatırken, bizzat ayet ve hadislerden istifade ederek şu ana maddeleri tesbit etmişlerdir:

1- Dini muhafaza,

2- Aklı muhafaza,

3- Nefsi muhafaza,

4- Nesli muhafaza,

5- Malı muhafaza.

Hamrın (alkollü içkiler ve diğer sarhoşluk veren maddeler) durumu:

Şimdi dinin gayeleri noktasından hamra bakacak olursak, üstte belirtilen beş temel gayeye ters düştüğü görülür. Meselâ alkollü içkiler ve uyuşturucu ve benzeri zararlı maddeleri kullananların önce aklı gider. Akılla beraber o sarhoşluk anında dinide gider.

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, "İnsanı insan yapan aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur" buyurmuşlardır. (Beyhakî, Şuab-ı İman)(199)

Zararlı maddeler kullanıldığında can (nefis) tehlikeye atılmakta, nesil de maalesef manen ve maddeten bozulmaktadır. Bu zararlı maddeler, bütün bunlara ilâveten şahsı maddî noktadan da zarara uğratmaktadırlar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayıdır ki, yüce dinimiz alkollü içkiler gibi, diğer zararlı maddelerin de, kullanılmasını, imalâtını ve satışını da yasaklamıştır. Zira kullanılması haram olan şeyin imal ve satışı da haramdır. (Kapaklıkaya İ: Uyuşturucu ve Gençlik. Yeni Asya Yay, İstanbul, 1986, s.68) (Şahin A: Sualli, Cevaplı Fetvalar. Cihan Yay, İstanbul, 1984, s.30)

Hamr Ne Demek?

Şu hadis-i şerifleri dikkatle okuyalım:

1- "Sarhoşluk veren her içki haramdır." (Tirmizî, Eşribe 27/2, Hadis No.1864; Nesaî, Eşribe 23)

2- "Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır." (Ebû Dâvud, Sünen, c.II, s.294; Tirmizî, Eşribe 3)

3- "Her sarhoşluk veren şey hamrdır ve sarhoşluk veren her şey haramdır." (Buhâri, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73)

4- "Ben her sarhoşluk veren şeyi yasaklıyorum." (Buharî, Megazî 60; Müslim, Eşribe 70; Ebû Davud, Eşribe 5)

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin yukarıdaki sözlerine dikkat edilirse, "hamr" kelimesi geniş mânada tutulmuş ve "Sarhoşluk veren her şey hamr dır" denilmiştir.

Dolayısı ile sarhoşluk veren, aklı alan her madde, bu ister alkollü içki olsun, ister eroin, isterse kokain veya herhangi bir başka madde olsun, netice değişmeyecek, dinen haram olmuş olacaktır.

Merhum Ömer Nasuhi Bilmen hocanın "Büyük İslâm İlmihali" adlı kitabında, "Yenilmeleri ve İçilmeleri Helâl Olup Olmayan Şeyler" ana başlığı altında şöyle bir izah vardır:

"Nebatatlardan insanı öldüren veya aklını gideren, vücudu zehirleyen veya herhangi bir suretle sıhhate muzır olan şeyleri yemek haramdır. Meselâ: Afyon, haşhaş, penç gibi sarhoşluk veren, aklı bozan şeyleri yemek caiz değildir. Bunlardan sarhoş olanlar hakkında İslâm ahkâmına göre ta'zir cezası lâzım gelir. Ta'zir ise selahiyetli hâkim tarafından yapılacak hapis, darb, tekdir, tenbih gibi cezalardır." (Bilmen, Ö.N.: Büyük İslâm İlmihali. Bilmen Yay., İstanbul, s. 446)

İçkiden Daha Beter

Dört mezheple alâkalı olan fıkıh kitabında (Kitâbu'l- Fıkh alâ Mezâhibu'l-Erba'a) kaydedildiği üzere, İslâm âlimleri, afyon, eroin gibi uyuşturucuların bedene, akla, dine, ahlâka ve mizaca verdiği zararları açısından, "içkiden çok daha beterdir" diye zararlarında ittifak etmişlerdir. Bazıları bu maddelerden hasıl olan zararların 120'yi bulduğunu göstermiştir. Mısır müftülüğü, bütün bunlara dayanarak yakın zamanda verdiği bir fetvada meseleyi açık şekilde ortaya koyarak, afyon ve benzeri alışkanlık yapan maddelerin aynen alkollü içki gibi olduğunu belirtmiştir. (Canan İ: Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercümesi. cilt: 8, s.162)

Ancak bazı Şafiî âlimleri, bu tip maddelerin müptelâsı olup ta vazgeçmek niyetinde olanlara bir müsamaha getirmiş, ta'zir cezasının bunlara verilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir: "Şafiî fukahasından bazılarına göre afyon gibi camid (katı) müskiratı istimâl eden bir şahıs, bundan zecr için ta'zir olunur. Fakat bu hususdaki itiyadı, bunları kullanmamak hayatına tesir edecek bir renk almış bulunursa o zaman ta'zir (ceza) cihetine gidilmez, belki o şahıs için lâzım gelir ki, tedricen azaltarak veya yerine başka mubah bir şey ikame ederek kendisine zarar vermeyecek bir surette itiyadını (alışkanlığını) terke çalışsın." (Ömer Nasuhi Bilmen: Hukûk-İslâmiyye ve Istılahât-ı Fıkhıyye Kamûsu. Cilt: 3, s. 251, Bilmen Yay, İstanbul, 1968).

Asırlarca önce verilmiş olan yukarıdaki hükmün bugünkü tıbbî anlayışla tamamen mutabık olduğunu hatırlatarak mevzuu bitirelim.

Alkollü İçkiler ve İslâmiyet

Yasaklamada Tedriç Kanunu

Bilineceği gibi, insanlar önceden elde etmiş oldukları alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemezler. Sigara tiryakilerini düşünelim. Sigaradan vazgeçmek için ne kadar uğraşanlar olduğu halde, bıraksalar bile bir müddet sonra tekrar başlayan tiryakiler çoktur.

İşte İslâmiyetin hükümlerinin tedricen gelmesi ile birlikte, Arap yarımadasındaki kavimlerden uzun senelerden beri dem ve damarlarına bulaşmış olan alışkanlıklarını birden bire söküp almak elbette zor olacaktı. Hele alkollü içkiler gibi kullanıldıkça âdeta insanı kendisine esir eden, iptilâ yapan maddelerden vazgeçmek sigaradan vazgeçmekten çok daha zordur. Fakat İslamiyet'in getirdiği nur, bütün kötü âdetler gibi alkollü içkileri de o cemiyetten kaldırdı.

Yüce dinimiz, alkollü içki alışkanlığını o cemiyetten söküp atmak için, tedriç yani yavaş yavaş men etme cihetine gitmiştir. İçki birdenbire kesinlikle haram edilseydi, içkiye müptelâ olmuş o asrın insanları İslâmiyeti kabulde nazlanabilirlerdi. Alışkanlıklarını bırakmak istemeyebilirlerdi. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de içki ile alâkalı beş ayet-i kerime nazil olmuştur.

İçki İle Alâkalı Ayetler

Kur'an-ı Kerim'de içki ile alâkalı ayetler iniş sırasına göre şunlardır;

1- Nahl Sûresi, 67. âyet: "Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden hem bir içki yapıyor hem de güzel rızık ediniyorsunuz. Bunda aklı eren kavim için elbet ibret vardır."

Bu ayette içkinin güzel rızık olmadığı açıklanmıştır. Bu ayetin nüzulu ile, içkinin dinen tasvip edilmeyen bir madde olduğu anlaşılmasıyla birlikte çok sahabeler içkiyi terk etmişlerdi. Aslında bu ayetin inzali ile, içkinin ileride haram olacağı da anlaşılmıştı.

2- Bakara Sûresi, 219. âyet: "Sana içkiyi ve kumarı sorarlar, de ki: Onlarda hem günah hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür."

3- Nisâ Sûresi, 43. âyet: "Ey İman edenler! Siz, sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın."

Bu âyet-i kerime sarhoşken namaz kılmayı men etmiştir. Bu durumda beş vaktini hiç geçirmeksizin kılan bir sahabenin, gündüz iki namaz arasında içki içmemesi gerekiyordu.

Aksi takdirde, yani gündüz iki namaz arasında içki içecek olsa, alkollü içkinin sarhoşluk edici tesiri geçmeyeceği için namazı kılamayacaktı. Belki yatsı namazından sonra içki içebilecekti. İşte bu durumda, yine büyük bir sahabe kitlesi daha içkiden tamamen vazgeçmişlerdi. Çünkü alkole alışmış olan vücutlar artık yavaş yavaş ondan uzaklaşıyordu.

4- Mâide Sûresi, 90. âyeti: "Ey İman edenler içki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki murada eresiniz."

5- Mâide Sûresi, 91. âyeti: "Şeytan içkide ve kumarda aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık siz hepiniz vazgeçtiniz değil mi?"

Bu son âyet ile alkollü içkiler kesin olarak haram edilmiştir. Sahabelerden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Biz içki âlemindeydik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi "İçki haram edildi" dedi. Arkadaşlar derhal "şu içki kaplarını dök, temizle" emrini verdiler. O haberden sonra kimse ağzına içki almadı. (S. Nesaî, Eşribe 51/2)

(Yukarıdaki âyet meâlleri, merhum Hasan Basri Çantay'ın "Kur'an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim" adlı tefsir kitabından alınmıştır.)

İçki Hakkında Bazı Hadis-i Şerifler

1- "Sarhoşluk veren her içki haramdır." (Buhari, Eşribe 4; Müslim, Eşribe 67,68)

2- "Her sarhoşluk veren şey hamrdır (içkidir) ve sarhoşluk veren her şey haramdır." (Buhari, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73)

3- "Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır." (Ebû Dâvud, Sünen, c.II, s.294)

4- "Her sarhoş edici haramdır. Bir farak(küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır." Tirmizi'de gelen rivayette "tek yudumu da haramdır" diye gelmiştir. (Ebû Dâvud, Eşribe 5; Tirmizi, Eşribe 2,3)

5- "Şüphesiz buğdaydan da içki olur, arpadan da içki olur, kuru üzümden de içki olur, hurmadan da içki olur, baldan da içki olur. Ben her sarhoşluk verenden sizi men ediyorum." (Buharî, Eşribe, 74/2; Ebû Dâvud, Eşribe 20/4, Hadis No: 3677)

6- "Ümmetimden bir taife olur ki alkollü içki içerler ve içkinin namını tebdil edip istedikleri bir ismi ona takarlar." (Ebû Dâvud, Eşribe, 20/6, Hadis No: 3689)

7- "Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir, bilakis marazdır (hastalık vericidir)." (Müslim, Eşribe 12)

8- "İçki kötülüklerin anasıdır." Diğer bir rivayete göre de "İçkiden sakınınız. Çünkü içki her türlü kötülüklerin anasıdır." (Hz. Osman (r.a.)'dan nakledilmiş.) (Dare Kutnî, Sünen, c.IV, s.247)

9- "İçkiden sakınınız. Allah'a yemin ederim ki, içki ile iman bir yerde birleşmez. Yani biri diğerini çıkarır." (Hz. Osman (r.a.) dan nakledilmiş) (Nesaî, Eşribe 51/44)

10- "Üç grup Cennete giremez:

1- Minnet edici (başa kakıcı),

2- Anne, babasına isyankâr olan,

3- İçkiye müdavim olan (devam eden)." (Hz.Osman (r.a.) den nakledilmiş) (Nesaî, Eşribe 51/46)

11- "Cenâb-ı Hak, şaraba, içene, dağıtana, satana, alana, saklamasını isteyene, yüklenip götürene, satıp parasını yiyene lânet ediyor." (İbn-i Ömer (r.a.)dan naklen) (S. Ebû Dâvud, Eşribe 20/2)

12- "Sarhoşluk veren şeylerin on zümreye zararı dokunur: Bizzat sarhoşluk veren şeye, ham maddesini ezen veya sıkana, ezip sıktırana, satıcısına, satın alana, nakliyesi ile uğraşana, kendisine götürülen kimseye, bütün bu işlerden elde edilen kazancı yiyene, içene, içilmek üzere ikram edene." (Ahmed b. Hanbel,Eşribe 30/6, Hadis No: 3380)

13- Alkollü içkiler yasaklandığına dair vahiy geldiğinde, Resûlüllah (s.a.v.) pazara çıktı ve bunun alışverişinin de yasaklandığını bildirdi. (İbn-i Mâce, Eşribe 30/7)

Zaman İhtiyarladıkca Kur'an Gençleşiyor

İslâmiyetin gelişi 1400 seneyi geçmiştir. Geçen bu kadar zaman Kur'an'ın hükümlerini eskitememiş. Bilakis gelişen fenler ve ilimler Kur'an'ın emirlerinin ve nehiylerinin insanlık için en faydalı olan yolu gösterdiğini isbat etmiştir. İşte alkollü içkilerin dinen haram edilmesi bunlardan sadece birisidir. İşte dinen haram edilen alkollü içkileri modern tıp da insan vücudu için zehir gibi zararlı olduğunu göstermiştir. Alkol deyince, midede gastrit ve ülser, bağırsaklarda iltihap, karaciğerde siroz, kalbte kalb kası bozukluğu, beyinde telâfi edilemeyen sinir dokusu tahribatı ve sinir bozuklukları hatıra gelebilen hastalıklardan sadece bir kısımdır. Bu ise "Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir, bilakis hastalık vericidir" Hadis-i Şerifini açıkça te'yit etmekte yani doğrulamaktadır. (İbn Mâce, Tıp, 27)

Dinde çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haram edilmiştir. İşte senelerce bu mevzuda çalışma yapan Amerikalı bir tıp profesörü beyin hücrelerindeki tahribatın daha ilk kadeh içkide başladığını isbat etmiştir. (Prof. Dr. Melvin Knisely: Brain Damage Starts With the Fırst Drink. Listen, 22:6, 1969)

Fazilet Odur ki, Onu Düşmanları Dahi Tasdik Etsin

Amerikalılar alkollü içkilerin zararlarından kendi cemiyetlerini korumak için ne yapmışlarsa, sonu hep hüsranla neticelenmiştir. İşte bu niyetlerinin neticesi olarak 1919 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde alkollü içkilerin yapılması ve kullanılması yasaklandı. Ama neticede yine de mağlup düşmüşlerdir ve 1933 yılında bu yasak kaldırılmıştır. İşte bu meselede aciz kaldıklarını Amerika'lı bir Ordinaryüs Profesör şöyle açıklıyor: "Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an vasıtasıyla içkiyi men etmiş ve asırlarca büyük insan kütlelerini içkinin zararlarından korumuştur. Bu netice 20'nci asırda münevver Amerika'da her nevî popagandaya ve fenni terakkiye rağmen elde edilememiştir." (Ord.Prof.Dr. Julius Hırsch: Hıfzıssıhha Ders Kitabı. İstanbul Ün Yay, No: 34, s.242)

DİREKT ALKOLDEN İLERİ GELEN VEYA ALKOLE ATFEDİLEBİLEN ÖLÜM SEBEPLERİNİN

SINIFLANDIRILMASI

Direkt Alkole Atfedilebilen Ölüm Sebepleri Nisbet Yaş

1- Alkolik Psikoz (Organik beyin hasarı olan akıl hastaları) %100 15 yaş ve üstü

2- Alkol İptilâsı Sendromu (Alcohol dependence syndrome) " "

3- Alkolik Polinöropati (Muhtelif sinirleri

saran hastalık) " "

4- Alkolik Kardiyomiyopati (Alkole bağlı kalb kası bozukluğu " "

5- Alkolik Gastrit (Alkole bağlı mide iltihabı) " "

6- Alkole Bağlı Karaciğer Yağlanması " "

7- Akut Alkolik Hepatit (Alkole bağlı had

seyreden karaciğer iltihabı) " "

8- Alkole Bağlı Karaciğer Sirozu (Alkolik siroz) " "

9- Alkole Bağlı Karaciğer Tahribatı " "

10- Direkt Etil Alkol Zehirlenmesi (Kanda yüksek

dozda etil alkol bulunmasından ileri gelir) " "

Bu listedeki ölüm sebebi olan hastalıklar, 15 yaşın üzerindeki şahısların % 100'ü yani tamamında alkol kullanmaktan ileri gelmektedir.

İndirekt Olarak Alkole Atfedilebilen Hastalıklar Nisbet Yaş

1- Akciğer Tüberkülozu (Verem) % 25 35 yaş ve üstü

2- Dudak, Ağız Boşluğu ve Yutak Kanseri Erkeklerde % 50 "

Bayanlarda % 40 "

3- Yemek Borusu Kanserleri % 75 "

4- Mide Kanseri % 20 "

5- Karaciğer ve Karaciğer İçi Safra Yolları

Kanserleri % 15 "

6- Larinks (Gırtlak) Kanseri Erkeklerde % 50 "

Bayanlarda % 40 "

7- Şekerli Diyabet (Şeker Hastalığı) % 5 "

8- Yüksek Tansiyon (Essential hypertension) % 7 "

9- Serebrovasküler (Beyin damarları ile alâkalı) hastalıklar % 6 "

10- Zatürrie (Pnömoni) ve Grip % 5 "

11- Yemek Borusu, Mide ve Duodenum

(On iki parmak bağırsağı) Hastalıkları % 10 "

12- Bilier Siroz (Safra yolu tıkanması ile

meydana gelen siroz) % 50 "

13- Akut (had) Pankreas Bezi İltihabı

(Akut Pankreatit) % 42 "

14- Kronik (müzmin) Pankreas Bezi İltihabı

(Kronik Pankreatit) % 90 "

35 ve daha yukarı yaşta olup ta, listede adı verilen hastalıklara yakalananların hastalıkları, listede verilen nisbetlerde, içki kullanmaktan ileri gelmektedir. Meselâ, 35 yaş ve üstündeki yaşlarda verem olanların % 25'in de sebep içki kullanmaktır. Şüphesiz bu liste, alkollü içki kullanma nisbeti olukça yüksek olan A.B.D. (Amerika Birleşik Devletleri) içindir. Listede ismi geçen hastalıklarda alkolün sebep olma yüzdesi, şüphesiz o cemiyetteki alkol tüketim nisbeti ile direkt alâkalıdır.

İndirekt (Vasıtalı) olarak Alkole Atfedilebilen

Yaralanmalar ve Zararlar Nisbet Yaş

1- Trafik Kazaları (motorlu vasıtaların kazaları) % 42 Doğumdan itibaren

2- Bisiklet ve Diğer Vasıtaların Kazaları % 20 "

3- Deniz Vasıtalarından Olan Kazalar % 20 "

4- Uçak Kazaları % 16 "

5- Yanmalar % 45 "

6- Boğulmalar % 38 "

7- Yüksekten Düşmeler % 35 15 yaş ve üstü

8- İntiharlar ve Kendi Kendini Yaralama % 28 "

9- Cinayet ve Başkalarını Yaralama % 46 "

10- Diğer Yaralanmalar ve Zararlar % 25 "

Soğukta donmalar,

Yemek kaçması neticesinde solunum yolunun tıkanması veya boğulma,

Bir cisme veya şahsa kazaen çarpma,

Kazaen bir makineye elini kaptırmak,

Ateşli silahlarla olan yaralanmalar,

Kasdî veya kazaen olan zehirlenmeler.

Listede isimleri verilen yaralanmalarda, belli yaşın üzerinde,hatta çoğu doğumdan itibaren, sarhoşluğun ana sebep oluşu listede verilen nisbetlerdedir. Meselâ doğumdan itibaren trafik kazalarındaki ölümlerde, % 42 nisbetinde sarhoşluk ana faktördür. Bu listedeki oranlar alkol sarfı yüksek olan memleketlerde, sarf nisbetine göre artacaktır.

Not: Bu liste şu neşriyatdan istifade edilerek hazırlanmıştır: Stnison FS, De Bakey, SF: Alcohol-Related Mortality in the United States, 1979-1988. Br J Addict, 87(5):777-83, 1992.

Yer yüzü her gün insanlara 10cümle ile seslenir.

EY ADEMOĞLU!

Üzerimde ; gezip dolaşıyorsun! İçimde ; hareket edemeyeceksin!

Üzerimde ; günah işlersin! İçimde ; hesap vereceksin!

Üzerimde ; gülüyorsun! İçimde ; ağlayacaksın!

Üzerimde ; neşelenirsin! İçimde ; mahzun olacaksın!

Üzerimde ; mal topluyorsun! İçimde ; pişman olacaksın!

Üzerimde ; haram yiyorsun! İçimde ; kurtlar seni yiyecek!

Üzerimde ; hile yapıyorsun! İçimde ; zelil olacaksın!

Üzerimde ; sevinçlisin! İçimde ; üzüntüye düşersn!

Üzerimde ; ışıkta geziyorsun! İçimde ; karanlığa düşersin!

Üzerimde ; herkesle berabersin! İçimde ; yalnız kalacaksın!.

Beş şeyi çok iyi değerlendir !

Peygamber efendimiz s.a.v. bir sahabiye öğüt için şöyle buyurmuştur.

Beş şeyden önce, Beş şeyi çok iyi değerlendir.

1. İhtiyarlamadan önce gençliğini !

2. Hastalanmadan önce sağlığını !

3. Meşguliyetten önce boş zamanı !

4. Fakir düşmeden önce zenginliğini !

5. Ölmeden önce hayatını !

Bazı Öğütler !

Gençliğini eğlenmekle tüketen, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.

Kibir, yüksek adamı alçaltır.

Yetimlere kefil ol, Peygambere komşu olursun.

Sabır er kişilerin ahlakıdır.

Her iyilik ve kötülüğün karşılığı vardır.

İyilik yap ama başa kakma.

Cennet ucuz değildir, cehennemde pahalı değildir.

Ne halde olursan ol Allah'tan kork.

Değer :

Şu 4 şeyin değerini ancak aşağıdaki 4 kimse bilebilir.

1. Gençliğin değerini ancak yaşlılar bilir.

2. Huzurun değerini ancak bela çekenler bilir.

3. Sağlığın değerini ancak hastalar bilir.

4. Hayatın değerini ancak ölüler bilir.

Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki:

Gece uzundur, onu uyku ile kısaltma.Gündüz aydınlıktır, onu günahlarla karartma.

Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki:

Kıyamet günü, şu üçü hariç, bütün gözler ağlayacaktır.

1. Allah korkusu ile yaş döken Göz.

2. Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmaktan kaçınan Göz.

3. Allah yolunda uykusuz kalarak nöbet tutan Göz.

Amel Defteri :

Ademoğlu ölünce amel defteri kapanır,

yalnız şu 3 durumunda kulun defterine iyilik işlenmesine devam edilir.

1. Sadaka-i Cariye (Kalıcı bir Hayır).

2. Bıraktığı ilim’den faydalanabilenler.

3. Ana Babanın affı için dua edecek salih bir evlat.

Hz.Adem’in, oğlu Şit’e ve dolayısıyle bütün insanlara yaptığı beş maddelik nasihati şöyledir :

1- Ey Şit! Oğullarına söyle: Dünyaya ayrılmayacaklarmış gibi bakmasınlar. Buradan bir gün göçüp gideceklerini düşünsünler.
Ben de Cennetten ayrılmayacağım diye düşünmüştüm.

2- İnsanlara söyle: Hanımlarının sözünü hakikatin ta kendisi sanıp, hemen kabul etmesinler. Biraz düşünüp isabet derecesini incelesinler.

Zira ben hanımımın sözünü düşünmeden kabul ettiğim için, yasak ağacın meyvesinden yedim, sonunda da büyük bir pişmanlığa düştüm.

3- Oğulların, yapacakları işin sonunu düşünsünler...
Eğer ben o ağacının meyvesinden yerken bu işin sonunu düşünseydim, başıma gelenler gelmeyecekti...

4- Bir işe başlarken, içlerinde o işe ait bir endişe ve isteksizlik duyuyorlarsa, tekrar düşüunüp, yeniden tetkik etsinler.

Şayet ben, o ağactan yiyeceğim sırada, içimdeki endişe ve isteksizlik üzerinde durup, kararımı yeniden gözden gecirseydim, sonunda bu pişmanlığa düşmeyecektim.

5- Doğruluk ve isabet derecesini kesin olarak bilmedikleri işlerde de, istişare etsinler. Dürüstlüğüne inandıkları kimselerle yaptıkları istişare neticesindeki karara göre hareket etsinler.

Eğer ben, meleklerle istişare edip, işimi onlarla müzakereden sonra karara bağlasaydım, başıma gelenleri haketmeyecek, musibetlere maruz kalmayacaktım.

Bu sözlerimi sen de kendi oğullarına ulaştır ki, böylece babadan oğula, oğuldan da toruna intikal ederek, dünya devam ettikce tesirini icra etsin!.

MEVLANA’NIN YEDI ÖĞÜDÜ

1- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol

2- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol

3- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol

4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol

5- Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol

6- Hoşgörürlükte deniz gibi ol

7- Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol
sizin kalbiniz hangisi?

1-Selim kalp: Kendisinde şek,şüphe olmayan kalbin hastalıklarından arınmiş kalp.

2-Münib kalp:Günahlardan Rabbine tövbe edip,Rabbıne yönelen kalp.

3-Mümin kalp: İman kendisine yapışmış ,iman içine işlemiş kalp.

4-Mutmain kalp: ALLAH(cc)ın zikriyle sukunet bulan kalp.

5-Huşulu kalp: İlahi heybet içine işlemiş,huşu ile dolmuş kalp.

6-Ürperen kalp: Azameti ilahiyeden titreyen ürperen kalp.

7-Sabit kalp: İmanın sapa saglam yerleştiği kalp.

8-Genişlik kazanmış kalp: Gönlü ilahi feyze kab olmuş geniş kalp.

9-Hasta kalp: Şüphe ve nifak hastalıgı olan kalp.iki yüzlü kalp

10-Mühürlenmiş kalp: Hakka ve hakikate perdeli mühürlü kilitli kalp.

11-Örtülüı kalp: Kalpleri örtü ile hakka örtülmüş kalp.

12-Paslı kalp: İsyanlarla üzeri paslanmış kalp.

13-Kör kalp: Hakkı göremeyen kalp.

14-Gafil kalp: dünya hayatına dalıp gaflette olan kalp.

15-Katı kalp: Ürpermeyen taş gibi olmuş kalp

RADYO  FANİDUNYA FM
Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap
RADYOMUZ 24 SAAT YAYINDADIR. TÜM OKUYCULARIMIZI, RADYO DİNLEYCİLERİMİZİ PAYLAŞIMA DAVET EDİYORUZ, DAVETLİSİNİZ. Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap
FANİDUNYA FM
tüm TELEFONLARDA DİNLEMEK İÇİN TIKLA DİNLE?
Google Chrome veya Firefox'a
yazarak radyomuzu dinleyebilirsiniz
Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap
Android desteklemeyen telefonlarda dinlemek için tıklayınız
Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap
Radyomuzu bilgisayara ve cep telefonlarına yükleyerek bilgisayarınızdan  cep telefonlarınızdan dinleyebilirsiniz.
Tıkla yükle
Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

 


* BENZER KONULAR

Belalara Sabrın Mükafatı Gönderen: gurbetciyim
[Bugün, 11:45:56 ÖÖ]


Mümin Kardeşliği Nasıl Olmalı Gönderen: gurbetciyim
[Bugün, 11:42:22 ÖÖ]


Kurtuluşun Reçetesi Gönderen: gurbetciyim
[Bugün, 11:26:19 ÖÖ]


Veda Haccı Hutbesinde Müslümanlara Bırakılan İki Emanet Gönderen: gurbetciyim
[Bugün, 11:14:45 ÖÖ]


Dünya Hayatı,Berzah – Kabir Âlemi ve Ahiret Gönderen: gurbetciyim
[Bugün, 10:42:01 ÖÖ]


Rasûl-i Ekrem S.A.V’in Cömertliği ve Doğru Sözlülüğü Gönderen: fanidunya
[Bugün, 09:06:03 ÖÖ]


Hacının Yolculuktan Dönerken Gözeteceği Adap - Ahlak Gönderen: fanidunya
[Bugün, 08:55:09 ÖÖ]


Hacc ve Umre’de Yapılacak Faziletli İbadetler Nelerdir Gönderen: fanidunya
[Bugün, 08:49:26 ÖÖ]


Depremler ve Düşündürdükleri Gönderen: fanidunya
[Bugün, 08:41:03 ÖÖ]


Ölümü Güzelleştirenler Gönderen: fanidunya
[Bugün, 08:28:35 ÖÖ]


Deprem – Zelzele Gönderen: fanidunya
[Dün, 05:32:27 ÖS]


Sevmek Tâbi Olmaktır Gönderen: KOYLU
[Dün, 12:13:14 ÖS]


Neden İslami Hayat Gönderen: KOYLU
[Dün, 12:10:01 ÖS]


İslam Aile Hukukunun Temel Kavramları Gönderen: KOYLU
[Dün, 12:01:39 ÖS]


İnsan Şeytanları Gönderen: KOYLU
[Dün, 11:23:53 ÖÖ]


Bağışlanmayan suç – Şirk Gönderen: KOYLU
[Dün, 10:43:14 ÖÖ]


Zelzele Sûresi 1 Gönderen: fanidunya
[Dün, 09:20:51 ÖÖ]


Hayattan Esintiler Gönderen: fanidunya
[Dün, 09:08:38 ÖÖ]


Takdir ve Teşekkür Gönderen: fanidunya
[Dün, 09:02:01 ÖÖ]


Nimetin Farkına Varmak Gönderen: fanidunya
[Dün, 08:55:10 ÖÖ]