Gönderen Konu: İmanın Şubeleri  (Okunma sayısı 88 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı anadolu

  • Administrator
  • *****
  • İleti: 626
    • www.fanidunya.net
İmanın Şubeleri
« : Kasım 23, 2023, 02:29:17 ÖS »


İmanın Şubeleri

(İMAM-I BEYHAKİNİN TASNİFİNE GÖRE ÖZETLENMİŞTİR)

Peygamberimiz(s.a.v):<<İman,altmış küsür ya da yetmiş küsür şubedir.Onun en üstünü (Lâ ilâhe illallâh)sözüdür;en aşağısı ise,yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır.Haya da imandan bir şubedir.>>diye buyurmuştur.
İmanın şubeleri şunlardır:

1.Aziz ve Celil olan Allaha iman etmek

Ey iman edenler! Allah'a, O'nun Peygamberine ve gerek o Peygamberine ayet ayet indirdiği Kitab'a, gerek daha evvel indirdiği kitaba iman (da sebat) edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkâr ederek kâfir olursa o, muhakkak ki (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiştir.(Nisa suresi,136.ayet)

2.Allah’ın resullerine (s.a.v), iman etmek

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de. (Onlardan) her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (Allah'ın) peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (kabul ettik; emrine) itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini (isteriz). Son varış (ımız) ancak sanadır" dediler.(Bakara,285)

3.Allah’ın meleklerine ve kitaplarına iman etmek(Bakara 285-Nisa,136)

4.Kadere,hayır ve şerrin Allah’dan geldiğine iman etmek

"Nerede olursanız olun velev tahkim edilmiş yüksek kalelerde bulunun, ölüm size çatıp yetişir". Eğer onlara bir iyilik dokunursa: "Bu, Allah katındandır" derler. Şayet onlara bir fenalık dokunursa. "Bu senin katından (senin yüzünden)dır" derler. De ki: "Hepsi Allah tarafındandır". Böyle iken onlara, o kavme ne oluyor ki (kendilerine söylenen) hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar? (Nisa,78)

5.Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve Ahiret gününe iman etmek

O küfredenler de öldükten sonra kat'iyen diriltilmeyeceklerini (bir hakikat gibi cahilâne) iddia etti (ler). De ki: "Hayır (öyle değil)! Rabbime andolsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz.

Sonra da yaptığınız şeyler behemehal [mutlaka] size haber verilecektir. Bu da Allah'a göre kolaydır".(Teğabun,7)

6.İnsanların kabirlerinden tekrar diriltilmelerinden sonra Mahşer yerinde haşrolacaklarına inanmak

“Sahiden onlar (öldükten sonra) diriltileceklerini sanmıyor (lar) mı? Büyük bir günde, âlemlerin Rabbi (olan Allah'ın hükmü) için insanların (kabirlerinden) kalkacağı günde. Sakın (hileye sapmayın. Ahiret hesabını unutmayın”).(Mutaffin,4,5,6.ayetler)

7.Müminlerin yurdu ve barınağının Cennet,Kafirlerin yurdu ve barınağının Cehennem olduğuna imanetmek

Hayır (iş öyle değil). Kim bir kötülük (günah) kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, onlar cehennemin sahipleridirler. Onlar orada, bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. İman edip güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince}: Onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.(Bakara,81-82.)

8. Aziz ve Celil olan Allah’a muhabbetinin vacip olduğuna iman etmek

insanlar içinde Allah'tan gayrisini (O'na) emsal edinen adamlar da vardır ki onlara Allah'a olan sevgi gibi muhabbet beslerler. iman edenlerin Allah'a sevgisi ise (her şeyden) sağlamdır. (Allah'a eş tutarak nefislerine) zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvet (ve kudret) in hakikaten Allah'ın olduğunu ve Allah'ın hakikaten pek çetin azaplı bulunduğunu (gözleriyle görür gibi) bilselerdi.(Bakara,165)

9. Aziz ve Celil olan Allah’ın azabından korkmanın vacip olduğuna iman etmek

O halde (ey Yahudiler!) siz insanlardan korkmayın, benden korkun. Benim ayetlerimi az bir bahaya (hasis [bayağı, küçük] menfaatlere) satmayın. Kim Allah'ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.(Maide 44)

10.Aziz ve Celîl olan Allah’ın rahmetinden ümit var olmak(İsra,57;Zümer,53)

- De ki: "Ey kendilerinin aleyhinde (günahta) haddi aşanlar! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları yarlığar" Şüphesiz ki O, çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

11.Aziz ve Celil olan Allah’a tevekkülün vacip olduğuna iman etmek

122- Hani sizden iki grupta yılgınlık ve çözülme emareleri belirmişti. Oysa onların dostu Allah'tı. Müminler, sırf Allah'a dayanmalıdırlar. (Âl-i İmrân,122)

12.Peygamber efendimiz(s.a.v)’e sevmenin vacip olduğuna iman etmek

Hadis-i Şerifte:<<Sizden biri beni anne-babasından,çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe imanı kamil olamaz.>>ve diğer bir hadis-i şerifte de <<Üç şey her kimde bulunursa,imanın tadını alır:Allah ve Resulü O’na her şeyden sevimli olursa...>>buyurulmuştur.

13.Peygamber efendimiz(s.a.v)’e saygı göstermek,yüceltmek ve ta’zim etmenin vacip olduğuna iman etmek

“ Ki Allah'a ve Resulüne inanasınız O'nun dinini destekleyesiniz. O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edip şanını yüceltesiniz.” (feth,9)

14.Kişinin,ateşe atılmak dininden dönmekten daha sevimli olacak derecede,dinine düşkün olması.

Hadis-i şerifte: <<Üç şey her kimde bulunursa,imanın tadını alır:Allah ve Resulü O’na her şeyden sevimli olursa...Ateşe atılmayı istemediği gibi,Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar kafir olmaktan hoşlanmazsa>>buyurulmuştur.

15.İlim talep etmektir ki,o ilim,eşşiz yaratan Allah’ı tanımak,Allah katından gelenleri ve Peygamberlik ilmini bilmektir

(Gerek) insanlardan, (gerek) yerde yürür hayvanlardan, (gerek) davarlardan da yine böyle renkleri (nevileri) muhtelif olanlar vardır. Allah'tan, kulları içinde, ancak alimler korkar. Şüphe yok ki Allah mutlak galiptir, çok yarlığayıcıdır. (fatır,28)

16.ilmin yayılmasına gayret göstermek(Âl-i İmrân,18-Mücadele,10-Zümer,9)

“Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabb'inin rahmetini dileyen kimse inkâr eden kimse gibi olur mu? De ki: "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır.”

17.Kur’ân-ı Kerim’e;helalini haramını bilip,hükümlerini ve sınırlarını muhafaza etmek,onu öğrenmek ve öğretmek suretiyle Kur’ân-ı Kerim’e saygı göstermek(haşr,17-vâkıa,77-78,Al-i imran,187).

“Bir zaman Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemiyeceksiniz." diye söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler ve onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. (Ali İmran 187)”

18.Her türlü iç ve dış temizlikler(abdest,teyemmüm,gusül abdesti gibi)

“ Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip, her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduysanız boy abdesti alın. Eğer hasta olmuşsanız, yahut bir sefer üzerindeyseniz veya içinizden biri ayak yolundan gelmişse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde su da bulamamışsanız o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin, (niyetle) ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah, sizin üzerinize bir güçlük yapmayı dilemez, fakat iyice temizlenmenizi ve üstünüzdeki nimetinin tamamlanmasını diler. Tâ ki şükredesiniz.(Maide 6)”

19.Beş vakit farz namazları eda etmek(Nisa,103)

“Namazı bitirdikten sonra ayaktayken, otururken ve yere uzanmışken Allah'ın adını anınız. Tehlikeyi savuşturup güvene kavuştuğunuzda namazı tam olarak kılınız. Zira namaz müminlere, vakitleri belirli bir farzdır.” (Nisa,103)

20.Zekat vermek(tevbe,34)

“- Ey müminler, birçok hahamlar ve rahipler insanların mallarını eğri yöntemlerle yerler ve halkı Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azapla müjdele!” (Tevbe 34)

21.Oruç tutmak

Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.(Bakara,183)

22.İtikafa girmek

Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!" (Bakara,125)

23.Güç yetiren kimsenin Kâbe’yi Haccetmesi(Al-i imran,97-Bakara,196)

Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevab kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.(Bakara,196)

24.Cihad etmek

Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'ân'da, Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır! (hacc,78)

25.Allah yolunda cihad için,her türlü cihad hazırlığı yapmak

Ey iman edenler! Sabır (ve sebat) edin. (Düşmanlarınızla) sabır yarışı edin (onlara galebe çalın. Sınırlarda) nöbet bekleşin (yurdunuzu çiğnetmeyin). Allah'tan korkun. (Bu sayede) felâh bulacağınızı umabilirsiniz.(Al-i imran,200)

26.Düşman karşısında sebat edip,harpden kaçmamak

Ey iman edenler, bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.(Enfal,45)

27.Ganimetlerin beşte birini imama(devlet başkanına)ve ganimet üzerinde çalışanlara verilmesi

Eğer Allah'a (iman etmiş), hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbirine kavuştuğu (Bedir) gün (ü) kulumuz (Muhammed) e indirdiğimiz (ayetler) e inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin mutlaka beşte biri Allah'ın, Resûlü'nün, hısımların, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Allah her şeye hakkıyla kâdirdir.(Enfal,41)

28.Aziz ve Celil olan Allah’a ibadet maksadıyla köle azad etmek

“Fakat o zor geçidi aşmaya girişmedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin?O geçit bir köle ve esir azadetmektir.” (Beled,11-12-13)

29.Suçlar sebebiyle vacip olan keffaretleri yerine getirmek.

Keffaret dört kısımdır:1.Adam öldürme keffareti 2.Zihar keffareti,3.Yemini bozma keffareti,
4.Ramazan orucunu(özürsüz olarak)bozma keffareti.

30.Verilen sözleri yerine getirmek

“Onlar verdikleri sözleri tutarlar ve kötülüğü yaygın günden korkarlar. (İnsan suresi,7)”

31. Aziz ve Celil olan Allah’ın vermiş olduğu nimetleri saymak,hatırında tutmak ve şükrünü eda etmek(Neml,59)

Andolsun ki onlara, "Gökten su indirip onunla yeri, ölümünün ardından, canlandıran kimdir?" diye sorarsan, "Elbette Allah" derler. De ki: "Hamd Allah'ındır". Fakat onların çoğu aklını kullanmazlar. (Ankebût,63)

32.İhtiyaç olmadığı sürece dili muhafaza etmek

Senin için hakkında bir bilgi hasıl olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp; Bunların her biri bundan mesuldür.(İsra,36)

33.Emanetleri muhafaza etmek ve sahibine vermek,

34.Canlara kıymayı ve onlara karşı suç işlenmesini haram kılmak(Nisa,93)

“Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet yağdırmış ve kendisi için büyük azap hazırlamıştır.” (Nisa,93)

35.Namusu korumak ve iffetli olmak(nûr,21-Mü’minûn,5-İsra,32)

“Mü'min erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakındırmalarını ve mahrem yerlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. Mü'min kadınlara de ki; gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Kendiliğinden görünenleri dışındaki süslerini teşhir etmesinler…” (Nur suresi 30-31)

36.Elleri,helal olmayan malı almaktan muhafaza etmek

Aranızda (birbirinizin) mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin ve kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını günah (ı mücib [günaha sokacak] suretler) le yemeniz için onları (o malları) hâkimlere aktarma etmeyin.(Bakara,188)

37.Yiyecek ve içeceklerde helal ve harama riayet etmek

Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan -(henüz canı üstünde iken yetişip) kestikleriniz müstesna olmak üzere- boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış, süsülmüş, canavar yırtmış [parçalamış] olup da ölenler, dikili taşlar üzerinde (onlar adına) boğazlanan (hayvanlar), fal oklarıyla kısmet (ve hüküm) aramanız üzerinize haram edilmiştir. (Bütün) bunlar yoldan çıkıştır. Bugün kâfirler dininizden umutlarını kestiler. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimitamamladım ve size din olarak Müslümanlığı (verip ondan) hoşnut oldum. Kim son derece açlık halinde çaresiz kalırsa, günaha meyil maksadı olmaksızın (haram olan etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir. .(Maide,3)

Ey iman edenler! İçki, kumar, (tapmaya mahsus) dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bun (lar) dan kaçının ki muradınıza eresiniz.(Maide 90)

38.Giysi,kıyafet ve kullanılan kaplarda şeriate muhalif olanları haram kılmak

.Hadis-i şerifte<<Her kim dünyada ipek elbise giyerse, Ahiret’te asla giyemeyecek>> buyurulmuştur.

39.Şeriata muhalif olan oyun ve eğlenceleri haram kılmak.

Onlar bir ticaret, yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah nezdindeki (sevap, müminler için) eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.(Cum’a,11)

40.Harcamada iktisatlı olmak ve malı batıl yollarla yemeyi haram kılmak

Elini boynuna bağlı olarak asma. Onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın.(İsra,29)

41.Hile,haset vb.hastalıkları terketmek

“Ve hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden." (Felak,5)

“Yoksa Allah'ın, lütfunun eseri olarak insanlara bağışlamış olduğu imtiyazı çekemiyorlar, bu yüzden onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrahim'in soyundan gelenlere de kitap ve hikmet vermiş, kendilerine büyük bir egemenlik bağışlamıştık.”( Nisa,54)

42.İnsanların ırzlarına tecavüzü(dedi-kodu ve giybetini yapmak gibi) haram kılmak
İnananlar arasında kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, ahirette de acı veren bir azab vardır. (Her şeyi) Allah bilir; siz bilmezsiniz(Nûr,19)

Ey inananlar! Zandan çok sakının. Zira zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerinizi araştırmayın; biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.(Hucurat,12)

43.Riyayı terkedip,Allah’a karşı amelleri ihlaslı yapmak(beyyine,5)

Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah â has kılarak O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de budur. (Beyyine,5)

44.İyiliğe sevinip,kötülüğe üzülmek.

Hadis-i şerifte <<Her kimi yaptığı iyilik(hasene)sevindirir,işlediği günah(kötülük)Onu üzüyorsa,işte O mümindir.>>buyurulmuştur.

45.Her günahı tevbeyle tedavi etmek

“…Ey mü'minler, hepiniz tövbe ederek Allah'a yöneliniz ki, kurtuluşa eresiniz.” (Nûr,31)
46.Kurbanları kesmek(Kevser,1-2)

Ey muhammed! Doğrusu biz sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. (Kevser,1-2)

47.İslam cemaatine yapışmak(Nisa,51-Al-i imran,103)

Hepiniz, toptan sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz (birbirinizin) düşmanlar (ı) idiniz de O, kalplerinizi (İslâm'a ısındırıp) birleştirmişti. İşte O'nun (bu) nimeti sayesinde (din) kardeşler olmuştunuz ve yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böylece apaçık bildiriyor. Tâ ki doğru yola eresiniz.(Al-i imran,103)

48.İnsanlar arasında adaletle hükmetmek

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehil (ve erbab) ına vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmeylemenizi emreder. Allah bununla size, gerçek, ne güzel öğüt veriyor! Şüphe yok ki Allah (sözlerinizi, hükümlerinizi) hakkıyla işitici, (bütün yaptıklarınızı) hakkıyla görücüdür.(Nisa,58)

49.İyiliği emretmek,kötülüğü nehyetmek(Al-i imran,104- Al-i imran,110-Tevbe,112)

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, (insanlara) iyiliği emredenler ve (onları) kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar (yok mu? İşte onlar da cennet ehlidirler. Habibim) sen o müminlere dahi (cenneti) müjdele.(Tevbe,112)

50.İyilik ve takvada yardımlaşmak

Ey müminler Allah 'ın ibadet amaçlı sembollerine, içinde savaşılması yasak olan aya, Kâbe'ye armağan edilen kurbanlığa, gerdanlıklı kurbanlık hayvanlara, Rabblerinin bağışını ve rızasını kazanmak amacı ile Kâbe yi ziyaret etmeğe gelenlere sakın saygısızlık etmeyiniz. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Vaktiyle sizi Kâbe ye sokmadılar diye bir guruba karşı beslediğiniz kin sakın sizi bu ölçüleri aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva alanlarında aranızda işbirliği yapınız, günah ve aşırılığa dalma alanlarında işbirliği yapmayınız. Allah'tan korkunuz, hiç kuşkusuz, Allah'ın azabı ağırdır. (Maide,2)

51.Haya sahibi olmak

.Hadis-i şerifde<<Haya(utanma duygusu)imandandır>>buyurulmuştur.
52.Anne-babaya iyilik yapmak(bakara,83-en’am 151-ahkaf,15)

Allah yalnız kendisine kulluk sunmanı ve ana-babana karşı nazik davranmanı kesin hükme bağladı. Eğer ana-babadan biri ya da her ikisi yanında yaşlılık çağına ererlerse, sakın onlara "öf be, bıktım senden" deme, onları azarlama; onlara tatlı ve saygılı sözler söyle. "(İsra,23)

53.Sılay-ı rahim yapmak(Bakara,27)

Onlar ki, Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir ahit haline getirdikten sonra bozarlar, Allah'ın sürdürülmesini emretmiş olduğu ilişkileri(sılay-ı rahimi)keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. (Bakara,27)

54.Güzel ahlak(Kalem,4)

“Ve sen yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem,4)

55.Kölelere(emri altında bulunan işçi,memur dahil)iyi davranmak

Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinizin malik olduğu kimselere (memlûklerinize [sahibi olduğunuz kölelere]) iyilik edin. Allah, kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez.(Nisa,36)

56.Efendinin köleler üzerindeki hakkına riayet etmek.

Hadis-i şerifde<<Kaçan bir köle,efendisine dönünceye kadar,Allahu Teala O’nun namazını kabul etmez.>>buyurulmuştur.

57.Erkeklerin hanımına ve çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmesi

Ey iman edenler! Gerek kendilerinizi, gerek ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakacağı insanla taştır. (O ateşin) üzerinde iri gövdeli, sert tabiatlı melekler vardır ki onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere aslâ isyan etmezler. Neye de memur edilirlerse yaparlar.(Tahrim,6)

58.Dindar kişilere yakın durmak,sevmek,selamı yaygınlaştırıp,onlarla musafaha etmek.

Hadis-i şerifte:<<Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,iman etmedikçe Cennete giremezsiniz;birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız!Onu yaptığınız takdirde,birbirinizi sevmenize sebeb olacak şeyi size haber vereyim mi?Selamı aranızda yayınız.>>buyurulmuştur.

59.Selama karşılık vermek

- Bir selâm ile selâmlandığınız vakit siz ondan daha güzeli ile selâmı alın veya onu aynıyle karşılayın. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arayandır.(Nisa,86)
60.Hastayı ziyaret etmek.

Hadis-i şerifte:<<Peygamber efendimiz(s.a.v),bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyden de nehyetti.Bize hasta ziyaretini emretti...>> buyurmuştu

61.Kıble ehlinden olan kimselerin cenaze namazını kılmak.

Hadis-i şerifte:<<Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir:Selamı alması,hastayı ziyaret etmesi,hapşırana(elhamdülillah derse)’’yerhamükellah’’demesi,Cenazenin peşinden gitmesi,davete icabet etmesidir>>buyurulmuştur.

62.Aksırana ‘’Yerhamükellah(Allah sana merhamet etsin)’’ demek.

Hadis-i şerifte:<<Sizden biri aksırdığı ve ‘’Elhamdülillah’’ dediği zaman,’’Yerhamükellah’’ desin! ‘’Elhamdülillah’’demezse,sizde Ona ‘’Yerhamükellah’’ demeyin.>>buyurulmuştur.

63.Kafirlere ve fesatçılara karşı uzak durmak ve onlara katı davranmak(küfür söz ve fiillerine karşı)Al-i imran,28-Tevbe,73.ayet

Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmesin. Kim bunu yaparsa (ona) Allah'tan hiçbir ;ey (hiçbir yardım) yoktur. Meğer ki onlardan, gelebilecek bir tehlikeden dolayı, sakınmış olasınız. Allah size (asıl) kendisinden korkmanızı emrediyor. Nihayet gidiş de ancak Allah'adır.(Al-i imran,28)

64.Komşulara ikramda bulunmak

Allah'a kulluk ediniz. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Ana-babaya akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara,uzak komşulara,yakın arkadaşlara yarı yolda kalanlara, elinizin altındakilere iyilik ediniz. Allah kendini beğenmiş kibirlileri kesinlikle sevmez. (Nisa,36)

65.Misafire ikramda bulunmak

. Hadis-i şerifte:<<Kim Allah’a ve Ahiret gününe iman ediyorsa,misafirine ikramda bulunsun!>>buyurulmuştur.

66.Günahkarların hatasını örtmek

Mü'minler arasında ahlâksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap beklemektedir. Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz. (Nur,19)
67.Musibetlere,nefsin arzu,istek ve şehvetlerine karşı sabretmek.

Oğulcuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçmeye çalış ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir.(Lokman 17)

O halde siz beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara,152)

68.Zühd sahibi olmak ve kısa emel

Hâlâ onlar o saatten ve onun kendilerine ansızın geleceğinden başkasını mı bekliyorlar? İşte onun alâmetleri gelmiştir. Öyleyse bu, onlara geldiği vakit düşünüp ibret almaları kendilerine ne fayda verecek?(Muhammet,18)

69.Kişinin ailesini başkalarından kıskanması

Mü'min erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakındırmalarını ve mahrem yerlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. (Nur,30)

70.Lağvden(boş söz ve işlerden)yüz çevirmek

“Mü'minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir. Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerle ilgilenmezler.” (Mü’minûn,3)
71.Cömertlik

“İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz; fakat içinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse o ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum gelir de onlar sizin gibi olmazlar.” (Muhammed,38)

ْ 72.Küçüklere şefkat ve merhamet,büyüklere hürmet etmek.

Hadis-i şerifte:<<İnsanlara merhamet etmeyene,Allahu tealada merhamet etmez.>>buyurulmuştur.

73.İnsanların arasını düzeltmek

Muhakkak mü'minler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. (Hucurât,10)

74.Kişinin kendisi için sevdiği şeyi,müslüman kardeşi içinde sevmesi;kendisi için hoşlanmadığını,müslüman kardeşi içinde istememesi.

Hadis-i şerifte:<<Sizden biriniz,kendi nefsi için istediğini,müslüman kardeşi için de istemezse,gerçek mü’min sayılmaz.>>buyurulmuştur.

75.Yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmak.

Hadis-i şerifte:<< İman,altmış küsür ya da yetmiş küsür şubedir.Onun en üstünü (Lâ ilâhe illallâh)sözüdür;en aşağısı ise,yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır.Haya da imandan bir şubedir.>>diye buyurmuştur.

Hamdolsun Alemlerin Rabbi olan Allah’a

İNTERNET RADYOMUZ. 24 SAAT YAYINDADIR.

RADYO  FANİDUNYA FM
Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

 


* BENZER KONULAR

Kadınlara Dair Kur’ani Hükümler 5 Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 01:51:14 ÖS]


Kadınlara Dair Kur’ani Hükümler 4 Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 01:45:26 ÖS]


Kadınlara Dair Kur’ani Hükümler 3 Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 01:41:46 ÖS]


Kadınlara Dair Kur’ani Hükümler 2 Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 01:36:04 ÖS]


Kadınlara Dair Kur’ani Hükümler 1 Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 01:30:58 ÖS]


Sadaka ve Dua Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 07:31:32 ÖÖ]


Bütün Yıl Oruç Tutmuş Sayılmak Gönderen: fanidunya NET
[Bugün, 07:25:27 ÖÖ]


Nikah ve Evlenmek Gönderen: melek
[Dün, 10:49:27 ÖS]


Boşanma Gönderen: melek
[Dün, 10:44:34 ÖS]


Kaç Nefes Kaldı Ömürden Geriye Gönderen: melek
[Dün, 10:28:51 ÖS]


İslam'da Adalet Gönderen: melek
[Dün, 10:18:14 ÖS]


Sahip Çıkmak Gönderen: melek
[Dün, 10:07:38 ÖS]


Günahlardan Sakınmak Salih Amel İşlemek Gönderen: melek
[Dün, 09:52:02 ÖS]


Hüseyin Arı - Single Eserleri Gönderen: fanidunya NET
[Dün, 08:52:30 ÖÖ]


Ne İdik Ne Olduk Gönderen: türkiyem
[Dün, 08:23:51 ÖÖ]


Sen-Ben Yok Biz Var Gönderen: türkiyem
[Dün, 08:20:52 ÖÖ]


Gerçek Fatih Kendini Fethedendir Gönderen: türkiyem
[Dün, 08:17:25 ÖÖ]


Hep Umut Taşımalı İmanlı Yürekler Gönderen: türkiyem
[Dün, 08:10:25 ÖÖ]


Allah'ın Affı Sonsuzdur Gönderen: türkiyem
[Dün, 08:05:29 ÖÖ]


Hayatı Kul Olarak Yaşamak Gönderen: fanidunya NET
[Dün, 07:33:19 ÖÖ]

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41